ONOTERADE BOLAG

Boka specialistkompetens för ONOTERADE BOLAG 


  *  IT  *  Brands  * Finance  * HR  * Law  * Executives  * Boards  * Marketing   

VI VÄLKOMNAR:

Carina Vinberg

AMONG OUR PROFESSIONAL COACHES & CONSULTANTS: (Join us today!) 

Risk Management
Treasury
Banking
Assets/ALM

Erick Thunström

BOKA IDAG

Ledarskap
Teamutveckling
Organisation
Målstyrning

Carina Vinberg

BOKA IDAG

Motivation
Team & Individ 
Psykologi
Laganda m.m.

Mats Gren

BOKA IDAG

Business Coach
Ledarskap
Organisation
Försäljning

Mattias Jerreström

BOKA IDAG

Björn Hassel

Law & Compliance 
Finance & Assets
Branding 
Domains 

BOKA IDAG

Stig Högsta

Företagscoach 
Retail
Utland & Etablering
Ledarskap
BOKA IDAG

Johan Dahl

Ledarutveckling
Föreläsare
Försäljnng
Författare
Coaching
BOKA IDAG

Daniel Svensson

Försäljning
Retail
Organsisation
Coaching
BOKA IDAG
CONNECT WITH US

Kontakta oss / Contact us

BOKACOACH.SE

COACH

KONSULT

INTERIM